Krídlové  brány:

Tieto brány sa používajú hlavne na miestach,kde nie je možné použiť posuvnú bránu.

Základ brány tvorí rámová konštrukcia brány. Rám brány je zhotovený z  tenkostenných oceľových profilov,na ňu sú pripevnené pánty.

Do brány sa potom namontuje výplň,podľa želania zákazníka

Brány sú osadené na kovové stlpiky,alebo sa dajú priamo pripevniť na murované stlpiky.

Na posuv sa väčšinou používa elektrický pohon,aj so zabezpečovacími prvkami /maják a fotobunky.

Výplň brán riešime podľa požiadaviek zákazníka /kovové lamely,priečniky alebo použitím wpc drevoplastových dosiek.

Image module
Image module